MOŻLIWOŚCI

ANALIZA 

Każde wydarzenie możemy Ci przedstawić w postaci danych liczbowych – bez problemu sprawdzisz, jaka była frekwencja, ilość wyświetleń, aktywność w poszczególnych obszarach.